Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Yritys

PlanoBistro Oy

Y-tunnus: 3267280-5

10210 Inkoo

Yhteyshenkilö

Christer Enqvist

info@bistrolande.com

puh. 050-5386801

REKISTERIN NIMI

PlanoBistro markkinointi- ja asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

Markkinointi ja palvelun käytön seuranta: Käsittelemme henkilötietoja myös markkinoinnin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin, toteuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa myös esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen: Tietojasi saatetaan kerätä ja käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten kirjanpitotarkoituksiin.

HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN LÄHTEET

Keräämme henkilötietoja pääasiassa asiakkailta ja käyttäjiltä itseltään palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi täyttämällä sähköisiä lomakkeita tai tilaamalla uutiskirjeitämme. Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Henkilöltä itseltään saatamme saada esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Toimenkuva tai ammatti
  • Työnantaja / yritys

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaitamme ja sivustomme kävijöitä ja käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme luovuttaa henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneillemme sovellettavan lain säännösten puitteissa.

Henkilötietoja saatetaan myös jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti tai mahdollistaa pääsy tietoihin alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojalausekkeessa mainittu. Koska henkilötiedot ovat lähes yksinomaan sähköisessä muodossa, käytämme alihankkijoita erityisesti tietojen tallentamiseen (esim. pilvitallennus- ja hosting-palvelut, sähköpostipalvelu), tekniseen tukeen ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseen.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Saatamme myös luovuttaa evästetietoja yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksia varten.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle pyritään rajoittamaan. Tietoja saatetaan kuitenkin siirtää joissain tilanteissa EU:n ulkopuolelle, sillä jotkut käyttämistämme alihankkijoista (esim. pilvitallennuspalvelu, sähköpostimarkkinointipalvelu) saattavat olla EU:n ulkopuolisia yrityksiä.

Jos tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein, mikäli tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät erityisesti seuraavin perustein:

  • henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, jonka henkilö peruuttaa, eikä ole enää muuta käsittelyperustetta;
  • henkilö pyytää tietojensa poistamista (eikä perustetta jatkaa käsittelyä);
  • henkilötieto on virheellistä tai vanhentunutta;
  • henkilötietoa ei tarvita enää alkuperäiseen tarkoitukseensa;
  • lakisääteinen säilytysaika ylitetty (esim. kirjanpitolaki); tai

Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Palvelimet joilla tietoja säilytetään on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville tai luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimus- ja yhteistyökumppaneillemme. Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Toimitilamme ovat lukitut ja suojatut.

OIKEUDET JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@bistrolande.com

Tietoihin pääsy

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista. Huomaathan, että tietojen antaminen edellyttää, että tunnistamme sinut. Tämä voi perustua esimerkiksi kirjallisesti allekirjoitettuun tarkastuspyyntöön.

Virheenkorjaus oikeus

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset, vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot.

Suoramarkkinoinnin kielto

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@bistrolande.com

Oikeuden toteuttaminen

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@bistrolande.com

Tarkastusoikeuden täyttämiseksi meidän tulee ensin kuitenkin tunnistaa sinut ja varmistaa henkilöllisyytesi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä kirjallisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

YHTEYSTIEDOT

Yritys

PlanoBistro Oy

3267280-5

10210 Inkoo

Yhteyshenkilö

Christer Enqvist

info@bistrolande.com

puh. 050-5386801